Zrážková daň (Quellensteuer) pre každého.

photo blog

Veľa Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku je so svojou zrážkovou daňou (Quellensteuer) nespokojných a radšej by platili dane raz ročne ako Švajčiari alebo cudzinci s povolením na pobyt typu C.

No a potom je veľa Švajčiarov, ktorí by radšej platili zrážkovú daň.

V Berne totiž kantonálny legislatívny orgán schválil požiadavku iniciatívy "Skuťočná čistá mzda". Táto iniciatíva bojuje za plošné zavedenie zrážkovej dani pre všetkých.

Iniciatíva argumentuje hlavne zamedzením daňových nedoplatkov a ochranou prevažne mladých daňovníkov, ktorí majú s ročným platením daní problém.

Rokovanie Veľkej rady malo k tomuto návrhu vyše 1200 pripomienok, z ktorých bola väčšina pozitívna.

Bernská vláda má teraz jeden rok na to, aby sa touto iniciatívou zaoberala. Potom pôjde návrh na prerokovanie do parlamentu.

Všetci zainteresovaní sú si vedomí toho, že kantón Bern nemôže ísť do takej zmeny bez podpory ostatných kantónov, preto budú musieť viesť diskusiu s celým Švajčiarskom.

Necháte svoje peniaze daňovému úradu alebo ich chcete do svojho rozpočtu?

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!