Veľká zmena zrážkovej dane (Quellensteuer).

photo blog

Všetci cudzinci žijúci vo Švajčiarsku bez povolenia na pobyt typu C podliehajú zrážkovej dani (Quellensteuer). Povinnosť podať daňové priznanie majú tí z nich, ktorí zarábajú v hrubom viac ako 120 tis. ročne alebo vlastnia vo Švajčiarsku nehnuteľnosť.

Výhoda podania daňového priznania je v tom, že existuje množstvo položiek odpočtov, ktoré si daňovník vie v daňovom priznaní uplatniť, čo mu znižuje daňový základ, z ktorého potom daň platí.

V súčasnosti majú niektoré osoby s povolením na pobyt typu L a B tiež možnosti ako svoje dane optimalizovať. V niektorých kantónoch môžu požiadať o podanie riadneho daňového priznania a vo všetkých kantónoch o opravu zrážkovej dane.

Rozdiel je v tom, že pri oprave zrážkovej dane si môžu uplatniť iba niektoré z odpočtov, ktoré sú pri daňovom priznaní k dispozícii.

Zmena platná od 1.1.2021 sa, okrem iného, týka aj možnosti na podanie riadneho daňového priznania pre všetky osoby s povolením na pobyt typu L a B.

Tak ako je tomu teraz, ak sa osoba pre podanie daňového priznania rozhodne, tento stav sa už nedá zvrátiť, čiže už je pre túto osobu podanie daňového priznania do budúcnosti povinné.

Je vysoký predpoklad, že aj Slováci žijúci vo Švajčiarsku využijú túto zmenu vo svoj prospech a prihlásia sa k riadnemu daňovému priznaniu, ktoré im môže zabezpečiť vrátenie časti už zaplatenej dane.

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!