Problémy s Lohnausweis

photo blog

Ako zamestnanec vo Švajčiarsku máte nárok na vystavenie tzv. Lohnausweis. Tento doklad vystavuje zamestnávateľ a sú na ňom uvedené súhrnné položky mzdy, odvodov a daní, ktoré ste u daného zamestnávateľa zarobili, odviedli alebo zaplatili.

Tento doklad môže byť určený na rôzne potreby, ale je najpodstatnejší v prípade podávania daňového priznania.

V ojedinelých prípadoch sa zamestnanec nevie k tomuto dokumentu dostať. Zamestnávateľ síce nemá stanovenný dátum doručenia Lohnausweis zákonom, ale každý kantón si určuje pravidlá po svojom. V niektorých katnónoch si daňové úrady vyžiadajú od zamestnávateľa tento dokument osobne.

Čo však robiť, keď Lohnausweis vám zamestnávateľ nechce vôbec poskytnúť? V prvom rade je to na zamyslenie, či je zamestnávateľ len príliš zaneprázdený, pozabudol alebo dôvodom je niečo vážnejšie, napríklad, že vás zamestnáva tzv. na čierno.

Štandardný dátum do kedy vám zamestnávateľ pošle Lohnausweis, je do konca januára nasledujúcom po roku, za ktorý Lohnuasweis potrebujete. Ak vám nič nepríde, tak sa skúste na dokument spýtať svojho šéfa. Ak nedostanete uspokojivú odpoveď, radíme vám, aby ste si skúsili dokument vyžiadať písomne a poslať doporučene.

Skúste do listu napísať, že sa odvolávate na zákon Art. 127 Abs. 1 lit. a Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG). Podľa tohto zákona, ak zamestnávateľ si nesplní povinnosť, môže mu byť uložená pokuta vo výške až 10 000 CHF.

Ak nezaberie ani doporučený list, jednoducho sa oráťte na príslušný kantonálny daňový úrad. Ten si už so zamestanávateľom poradí sám.

Daňové priznanie sa podáva za kalendárny rok, a to do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do konca marca. Do tohto termínu môžete taktiež podať zdôvodnenú žiadosť o odklad.

A čo vy? Necháte svoje peniaze daňovému úradu alebo ich chcete do svojho rozpočtu?

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!