Prípadová štúdia vrátenia dane za rodinu

photo blog

Aj niektorí Slováci žijúci dohodobo vo Švajčiarsku s povolením B alebo L nevedia, že môžu podať daňové priznanie, a tým si finančne prilepšiť. Niektorí Slováci to už aj vedia, ale stále si myslia, že sa im to neoplatí, a preto prinášame prípadovú štúdiu rodiny žijúcej vo Švajčiarsku s povolením na pobyt typu B.

Manželia s 2 deťmi bývajú v meste kantónu St. Gallen. Každý člen rodiny mal v zdaňovanom období platné povolenie na pobyt typu B. Daňové priznanie podával muž za celú rodinu.

Muž
- povolenie na pobyt typu B,
- práca na 100% úväzok v meste Zürich,
- práca na jednu zmenu,
- dochádza do práce vlakom, ktorý mu zamestnávateľ neprepláca,
- stravuje sa v reštaurácii mimo pracoviska a zamestnávateľ mu prispieva na stravu,
- zamestnávateľ mu prispieva na zdravotné poistenie,
- zamestnávateľ mu prispieva na voľnočasové aktivity,
- ročný príjem: 99 750 CHF.

Žena
- povolenie na pobyt typu B,
- so statusom ženy v domácnosti,
- ročný príjem: 0 CHF.

Deti
- obidve deti povolenie na pobyt typu B,
- jedno školopovinné dieťa,
- jedno dieťa vo veku 2 rokov,

Výpočet
Ročný príjem za rodinu: 99 758 CHF.
Zrážková daň: -12 223 CHF.
Uplatnené odpočty v celkovej výške: 31 118 CHF.
Znížený základ dane: 68 640 CHF.
Vrátená daň: 4 598 CHF.

Ako môžete vidieť, táto rodina si po podaní daňového priznania prilepšila rodinný rozpočet o 4 598 CHF. A čo vy? Necháte svoje peniaze daňovému úradu alebo ich chcete do svojho rozpočtu?

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!