Daňové priznanie sa podať oplatí. Aj pre B povolenie.

photo blog

Daňové zaťaženie vo Švajčiarsku je oveľa nižšie ako vo väčšine európskych krajín. Ak máte B povolenie na pobyt, vaše ročné príjmy nepresiahnu 120 000 CHF a nie ste v manželstve so Švajčiarom/Švajčiarkou, automaticky podliehate zrážkovej dani (Quellensteuer). Zrážková daň vám sťahuje priamo zamestnávateľ zo mzdy a vy jednoducho nemáte povinnosť podávať daňove priznanie vo Švajčiarsku.

Čo však viacerí Slováci žijúci vo Švajčiarku s povolením na pobyt B nevedia, je to, že si môžu cez špeciálny daňový formulár zažiadať o vrátenie časti zaplatenej zrážkovej dane. Oplatí sa to približne 95% z nich a v mnohých prípadoch sa jedná o nie zanedbateľnú sumu.

Aké zrážky si môžem uplatniť?

Povaha zrážok, ako aj ich výška a podmienky ich uplatnenia sa líšia od kantónu ku kantónu. Rozdiely môžu byť veľké.

Základné odpočty pre osoby s povolením na pobyt typu B podliehajúcich zrážkovej dani sú napríklad:

- cesta do zamestnania,
- náklady na stravu v zamestnaní,
- zdravotné náklady
- náklady na jasle, školku a iné formy inštitúcií starostlivosti o deti,
- úroky z dlhov,
- výživné na deti,
- príspevky do 2/3 piliera a špecifické poistenia,
- ďalšie vzdelávanie ai.

Ako sme už písali, kantonálne rozdiely sú veľké, takže pre príklad uvádzame niektoré odpočty špecifické pre určitý kantón: nákup stravy pre celiatikov, práca na zmeny, prenájom ubytovania ai. Daňovú legislatívu treba neustále sledovať, pretože sa neustále mení.

Našimi službami pokrývame všetky kantóny Švajčiarska.

Čo mám urobiť aby som dostal zrážkovú daň späť?

Celé zdaňované obdobie si jednoducho odkladajte všetky účty a faktúry, ktoré by ste mohli v nasledujúcom roku použiť pri podaní daňového priznania. Na to, aby ste mali prehľad, o ktoré základné služby a tovar ide, prečítajte si náš Informačný leták.

Následne nás môžete kontaktovať s vašimi otázkami. Spolu prídeme na to, ktorú službu od nás budete potrebovať a informujeme vás o ďalšom postupe.

Daňové priznanie sa podáva za kalendárny rok, a to do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do konca marca. Do tohto termínu môžete taktiež podať zdôvodnenú žiadosť o odklad.

V prípade zložitého prípadu si vyhradzujeme právo na zdvihnutie poplatku. Samozrejme zákazník bude o tom dopredu informovaný.

A čo vy? Necháte svoje peniaze daňovému úradu alebo ich chcete do svojho rozpočtu?

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!