Digitalizácia daňového priznania aj v kantóne Aargau.

photo blog

Digitalizácia daňového priznania sa vo Švajčiarsku postupne rozširuje. Aktuálne je to veľká téma v kantóne Aargau.

Niet pochýb, že digitalizácia prináša veľa výhod na strane daňových úradov a samozrejme aj na strane daňovníkov, ale procesy implementácie sú zložité a potrebujú určitý čas.

Vláda v kantóne Aargau preto poverila pracovné skupiny, ktoré musia pripraviť odborné návrhy na digitalizáciu a automatizáciu potrebných procesov.

Za príklad si v tomto kantóne zobrali zvládnutú a oceňovanú digitalizáciu z kantónu Bern, takže je predpoklad, že požiadajú aj práve bernskú administratívu o spoluprácu.

A že ide o zložité procesy nasvädčuje fakt, že prvé výstupy by mali byť známe až medzi rokom 2022 a 2024.

Nie všetci sú s týmto termínom spokojní a apelujú na vládu, že s pomocou už existujúcich systémov z iných kantónov, je tento termín málo odvážny.

Po spustení systému by sa daňovníci prihlasovali, tak ako je tomu v kantóne Bern, do zabezpečeného webového sídla, kde by mali vyriešiť všetko potrebné, na riadne podanie daňového priznania.

Tak ako v iných kantónoch, kde je už digitalizácia daňového priznania samozrejmosťou, bude mať v odôvodnených prípadoch daňový úrad stále právomoc, požadovať od daňovníka rôzne dokumenty vo fyzickej podobe.

Ale to sa už bude diať dodatočne, čiže po riadnom podaní daňového priznania.

A čo vy? Necháte svoje peniaze daňovému úradu alebo ich chcete do svojho rozpočtu?

Kontaktujte nás a my vám povieme ako na to!